Halmstads Trafikövningsplats värnar om vår miljö. Vi har därför installerat en solcellsanläggning och i december 2018 kommer vi att börja köra med elbilar.

Här kan du se hur mycket el vår anläggning producerar.

Välkommen till oss