Halmstads Trafikövningsplats värnar om vår miljö

Vi har därför installerat en solcellsanläggning och kör sedan 2018 enbart med elbilar.

Här kan du se hur mycket el vår anläggning producerar.