Information angående Coronaviruset.

  • Riskutbildningen fortsätter att bedrivas på Halmstads Trafikövningsplats. Bedömning genomförs löpande.

  • Tills vidare tar vi inte i hand när vi hälsar på våra kunder, detta för att minska risken för smittspridning. Under hela utbildningen håller vi distans till varandra.

  • För att minska smittspridning har ökat fokus lagts på städning av lokaler (väntrum, receptioner, teorisalar, fordon)

  • God handhälsa är viktigt, handsprit finns utsatt på samtliga utbildningsplatser. 

  • Information till kunder med budskapet att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt om man har varit i något av de drabbade områdena med pågående smitt spridning eller har luftvägssymtom, feber eller hosta, iaktta försiktighet och boka av sin tid via kontoret 035–126030 ”Vi tar våra kunders och medarbetares hälsa på största allvar och ber dig därför att följa råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten avseende coronaviruset COVID-19. Har du luftvägssymtom, feber eller hosta, ber vi dig iaktta försiktighet och avboka din tid via kontoret  035–126030.

  • Kund som har luftvägssymtom, feber eller hosta, och behöver boka av sin riskutbildning samma dag kan kontakta kontoret på 035–126030. Om en kund ändå kommer till riskutbildning med sjukdomssymptom och riskutbildaren gör bedömningen att det kan finnas risk för smittspridning kan riskutbildningen ställas in.

  •      https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

  • För info klicka på länken ovan.