Säker arbetsmiljö på väg

 

Arbetsmiljöverket:

"Varje år dör cirka 50 arbetstagare i arbetet. En femtedel av alla arbetsolycksfall med dödlig utgång i Sverige är trafikolyckor. Att köra i jobbet är en arbetsmiljöfråga. Arbetsgivaren bär ansvaret för att minimera riskerna för ohälsa och olycksfall även för den del av arbetsmiljön som trafiken utgör. Det gäller oavsett om den anställde kör med företagets eller organisationens fordon, om tjänsteresorna sker med egen bil eller om cykel används."

 

http://www.av.se/dokument/publikationer/adi/adi_578.pdf

 

Vår kunskap och erfarenhet - Din trygghet!

 

  

Vi erbjuder följande riskutbildningar för ditt företag:  

 

Riskutbildning_Företag_Steg1-.pdf

 

Riskutbildning_Företag_Steg2_.pdf